2006, 3(1): 137-144. doi: 10.3934/mbe.2006.3.137

Permanence for two-species Lotka-Volterra systems with delays

1. 

Department of Mathematics, Sichuan Normal University, Chengdu 610068, China

2. 

Department of Mathematics, Wenzhou University, Wenzhou, 325035, China

Received  January 2005 Revised  April 2005 Published  November 2005

The permanence of the following Lotka-Volterra system with time delays
$\dot{x}_ 1(t) = x_1(t)[r_1 - a_1x_1(t) + a_11x_1(t - \tau_11) + a_12x_2(t - \tau_12)]$,
$\dot{x}_ 2(t) = x_2(t)[r_2 - a_2x_2(t) + a_21x_1(t - \tau_21) + a_22x_2(t - \tau_22)]$,
is considered. With intraspecific competition, it is proved that in competitive case, the system is permanent if and only if the interaction matrix of the system satisfies condition (C1) and in cooperative case it is proved that condition (C2) is sufficient for the permanence of the system.
Citation: Suqing Lin, Zhengyi Lu. Permanence for two-species Lotka-Volterra systems with delays. Mathematical Biosciences & Engineering, 2006, 3 (1) : 137-144. doi: 10.3934/mbe.2006.3.137
[1]

Guichen Lu, Zhengyi Lu. Permanence for two-species Lotka-Volterra cooperative systems with delays. Mathematical Biosciences & Engineering, 2008, 5 (3) : 477-484. doi: 10.3934/mbe.2008.5.477

[2]

Yasuhisa Saito. A global stability result for an N-species Lotka-Volterra food chain system with distributed time delays. Conference Publications, 2003, 2003 (Special) : 771-777. doi: 10.3934/proc.2003.2003.771

[3]

Guo Lin, Wan-Tong Li, Shigui Ruan. Monostable wavefronts in cooperative Lotka-Volterra systems with nonlocal delays. Discrete & Continuous Dynamical Systems - A, 2011, 31 (1) : 1-23. doi: 10.3934/dcds.2011.31.1

[4]

Dan Li, Jing'an Cui, Yan Zhang. Permanence and extinction of non-autonomous Lotka-Volterra facultative systems with jump-diffusion. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2015, 20 (7) : 2069-2088. doi: 10.3934/dcdsb.2015.20.2069

[5]

Guo-Bao Zhang, Ruyun Ma, Xue-Shi Li. Traveling waves of a Lotka-Volterra strong competition system with nonlocal dispersal. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2018, 23 (2) : 587-608. doi: 10.3934/dcdsb.2018035

[6]

Yuan Lou, Dongmei Xiao, Peng Zhou. Qualitative analysis for a Lotka-Volterra competition system in advective homogeneous environment. Discrete & Continuous Dynamical Systems - A, 2016, 36 (2) : 953-969. doi: 10.3934/dcds.2016.36.953

[7]

Linping Peng, Zhaosheng Feng, Changjian Liu. Quadratic perturbations of a quadratic reversible Lotka-Volterra system with two centers. Discrete & Continuous Dynamical Systems - A, 2014, 34 (11) : 4807-4826. doi: 10.3934/dcds.2014.34.4807

[8]

Xiaoli Liu, Dongmei Xiao. Bifurcations in a discrete time Lotka-Volterra predator-prey system. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2006, 6 (3) : 559-572. doi: 10.3934/dcdsb.2006.6.559

[9]

Fuke Wu, Yangzi Hu. Stochastic Lotka-Volterra system with unbounded distributed delay. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2010, 14 (1) : 275-288. doi: 10.3934/dcdsb.2010.14.275

[10]

Jong-Shenq Guo, Ying-Chih Lin. The sign of the wave speed for the Lotka-Volterra competition-diffusion system. Communications on Pure & Applied Analysis, 2013, 12 (5) : 2083-2090. doi: 10.3934/cpaa.2013.12.2083

[11]

Qi Wang, Chunyi Gai, Jingda Yan. Qualitative analysis of a Lotka-Volterra competition system with advection. Discrete & Continuous Dynamical Systems - A, 2015, 35 (3) : 1239-1284. doi: 10.3934/dcds.2015.35.1239

[12]

Anthony W. Leung, Xiaojie Hou, Wei Feng. Traveling wave solutions for Lotka-Volterra system re-visited. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2011, 15 (1) : 171-196. doi: 10.3934/dcdsb.2011.15.171

[13]

Qi Wang, Yang Song, Lingjie Shao. Boundedness and persistence of populations in advective Lotka-Volterra competition system. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2018, 23 (6) : 2245-2263. doi: 10.3934/dcdsb.2018195

[14]

Dan Wei, Shangjiang Guo. Qualitative analysis of a Lotka-Volterra competition-diffusion-advection system. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2020  doi: 10.3934/dcdsb.2020197

[15]

Juan Luis García Guirao, Marek Lampart. Transitivity of a Lotka-Volterra map. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2008, 9 (1) : 75-82. doi: 10.3934/dcdsb.2008.9.75

[16]

Rui Xu, M.A.J. Chaplain, F.A. Davidson. Periodic solutions of a discrete nonautonomous Lotka-Volterra predator-prey model with time delays. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2004, 4 (3) : 823-831. doi: 10.3934/dcdsb.2004.4.823

[17]

Francisco Montes de Oca, Liliana Pérez. Balancing survival and extinction in nonautonomous competitive Lotka-Volterra systems with infinite delays. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2015, 20 (8) : 2663-2690. doi: 10.3934/dcdsb.2015.20.2663

[18]

Yoshiaki Muroya, Teresa Faria. Attractivity of saturated equilibria for Lotka-Volterra systems with infinite delays and feedback controls. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2019, 24 (7) : 3089-3114. doi: 10.3934/dcdsb.2018302

[19]

Xiao He, Sining Zheng. Protection zone in a modified Lotka-Volterra model. Discrete & Continuous Dynamical Systems - B, 2015, 20 (7) : 2027-2038. doi: 10.3934/dcdsb.2015.20.2027

[20]

Yoshiaki Muroya. A Lotka-Volterra system with patch structure (related to a multi-group SI epidemic model). Discrete & Continuous Dynamical Systems - S, 2015, 8 (5) : 999-1008. doi: 10.3934/dcdss.2015.8.999

2018 Impact Factor: 1.313

Metrics

  • PDF downloads (10)
  • HTML views (0)
  • Cited by (5)

Other articles
by authors

[Back to Top]